هزینه خدمات چیدمان و میزآرایی با گل و شمع به همراه یک مهماندار 5 میلیون تومان می باشد و هزینه بیعانه بابت ظروف 3 میلیون تومان می باشد که پس از برگشت ظروف بیعانه عودت داده خواهد شد.
حداقل 3 روز قبل از مراسم، سفارش خود را برای خدمات چیدمان میز ثبت نمایید.
پیشنهاد ما برای انتخاب فینگرفود بدون غذای اصلی 12 آیتم و در صورتی که غذای اصلی داشته باشید 8 آیتم برای هر نفر است.
در صورت درخواست آجیل، پنیر، زیتون و میوه های خاص به صورت مجزا، هزینه به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
در صورتی که بیش از 300 آیتم فینگرفود (در مجموع) سفارش داده شود، به ازای هر 100 آیتم اضافه مبلغ 20% به هزینه چیدمان میز اضافه خواهد شد.
چیدمان میز شما حداقل 2 ساعت زمان خواهد برد.
انتخاب فینگرفودهای میز به عهده خود مشتری می باشد.
تهیه میز برای چیدمان به عهده خود مشتری می باشد.
می توانید نوع چیدمان میز خود را از بین ظروف چوبی، نقره ای و سنگی انتخاب نمایید.